โฮมเพจ   /  ค่าใช้จ่ายในการคัดกรอง

ค่าใช้จ่ายในการคัดกรอง

สปสช.

นอกจากนี้ สปสช. ได้มีการปรับปรุง "แนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขกรณีโรคโควิด-19 ปีงบประมาณ 2564" ด้วยเช่นกัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าบริการและค่าธรรมเนียม | เว็บไซต์ทางการของ Stripe

บัตรเครดิตและบัตรเดบิต. ค่าบริการรวมต่อธุรกรรมจะไม่มีค่าธรรมเนียมการตั้งค่าหรือค่าธรรมเนียมรายเดือน นอกจากนี้ ค่า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลินิกตรวจสุขภาพพิเศษ

09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น. หมายเหตุ : กรณีแพทย์ในตารางติดภารกิจ ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการหาแพทย์ท่านอื่นเพื่อออกตรวจแทน. สอบถามเพิ่มเติม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ…

ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

สปสช.เปิดหลักเกณฑ์เบิกจ่าย "ตรวจคัดกรอง …

นอกจากนี้ สปสช. ได้มีการปรับปรุง "แนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขกรณีโรคโควิด-19 ปีงบประมาณ 2564" ด้วยเช่นกัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่าย รักษา การมีบุตรยากการตั้งครรภ์ การบริการ

การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์ (Maternal Blood Test for Downsyndrome Screening) ... (NIPT) 13,000 - 37,000 บาท . ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางสูตินรีเวช

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการบันทึก ข้อมูลใน JHCIS

คู่มือการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลในรูปแบบ 43 แฟ้มมาตรฐาน (25-06-2556).pdf. Owner hidden. Feb 4, 2014. 3.8 . คู่มือการใช้โปรแกรม JHCIS แบบ offline.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ร้านยาชุมชน อีกหนึ่งหัวใจสำคัญ ลดความแออัดในโรงพยาบาล

กรณีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ร้านยาชุมชนทุกร้านที่สำรวจ เห็นตรงกันว่า ต้นทุนค่าเสียโอกาส ซึ่งหมายถึงรายได้ที่หายไปของร้านยา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจเบาหวาน ราคาเท่าไร? ที่ไหนดี? รวมสถานที่และราคาปี 2566

ราคาเดือน สิงหาคม ปี 2566 (2023) สำหรับ ตรวจเบาหวาน (Diabetes Screening) ราคา ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ที่ SARASIN LAB. 78 บาท. ราคา ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด Glycated ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดฟันราคาเท่าไหร่ แจกแจงทุกค่าใช้จ่าย…

อุดฟัน = 600-2,500 บ. (ฟันที่ผุลึก หรือผุหลายด้านจะมีค่ารักษาที่แพงขึ้น) ถอนฟัน = 600-2,000 บ. ผ่าฟันคุด = 2,500-5,000 บ. 2. ช่วงติดเครื่องมือและปรับ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การบริหารค่าใช้จ่ายบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว …

2.2.1 พื้นที่ สปสช.เขต 1-12 เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในรูปแบบความร่วมมือกับ อปท.ตามประกาศ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Thai CKD risk score

ค่าการทำงานของไตปกติอยู่ระหว่าง 100-120 มล./นาที/1.73 ตรม. ... ของการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคไตเรื้อรัง (Thai CKD Risk Score ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สปสช. ย้ำชัด ! แนวทางเบิกค่ารักษาโควิด 19 รพ.เอกชน

เบิกค่าใช้จ่ายแพงกว่าหรือเกินกว่าอัตราที่มีการตกลงกับ สปสช. ... การคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงที่ สธ.กำหนดและดุลพินิจของแพทย์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้นทุน กับ ค่าใช้จ่าย ต่างกันอย่างไร ชวนอ่านงบกำไรขาดทุน

ในงบกำไรขาดทุน ต้นทุนขายเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย โดยที่ต้นทุนขายนั้นจะจำกัดเฉพาะต้นทุนที่ทำให้สินค้าอยู่ในสภาพ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แพ็กเกจคลอด (Delivery Packages) | MedPark Hospital

กรณีคลอดปกติที่ต้องการใช้ยาระงับความเจ็บปวด โดยการฉีดยาเข้าไขสันหลังหรือบล็อกหลัง ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายทาง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายฯที่เปลี่ยนแปลงในปี65

กำหนด โดยรายละเอียดแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายฯ จะปรากฎในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ 2565. 2.5 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สปสช.เปิดค่าใช้จ่ายตรวจคัดกรอง-รักษาโควิด-19 ให้โรงพยาบาล

นอกจากนี้ สปสช. ได้มีการปรับปรุง "แนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขกรณีโรคโควิด-19 ปีงบประมาณ 2564" ด้วยเช่นกัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชน …

ตรวจคัดกรองมะเร็ง ราคาเท่าไหร่ . Bangkok Anti-Aging Center. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง 27 รายการ ชายและหญิง ในราคา 2,990 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมแนวทางการเบิกจ่ายCovid อัพเดต

1. สปสช.2.57/ว.2014. 23 มีนาคม 2564. แนวทางขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจมะเร็ง ราคาเท่าไร? ตรวจมะเร็งลำไส้ที่ไหนดี?

7,275 บาท. ราคา ตรวจคัดกรองมะเร็งหรือเนื้องอก ด้วยเทคนิค EDIM จากเลือด ที่ Miskawaan Health Group. 9,283 บาท. ราคา ตรวจคัดกรองมะเร็ง ด้วยการส่องกล้อง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

HPV DNA ทางเลือกใหม่ ตรวจ "มะเร็งปากมดลูก" …

HPV มีความไวในการค้นหาเซลล์ผิดปกติสูงถึง 90-95% ไวกว่าแปปสเมียร์แบบดั่งเดิม. ทั้งนี้ การตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี "HPV DNA test ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนประกันสังคม

นอกจากการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามอัตราที่กำหนดในข้อ 3 แล้ว สำนักงานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เป็นค่าแพทย์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

บัญชีค่าสมนาค ุณท้ายระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด้วยค่าใช้จ่าย การคัดเลือกพนักงานและล ูกจ้างขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ …

และกำหนดแนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่ซับซ้อน ... เพิ่มทางเลือกการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test* (ข้อ 44.1) ... ค่าใช้จ่ายใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 5 การคัดเลือกบุคลากร

การสรรหาคัดเลือกเป็นกระบวนการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการได้มาซ่ึงบุคลากร นั่น ... ่ันกรองออกไปเร่ือยๆ จนกว่าจะได้ผู้ท่เีหมา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส …

1.คัดกรองนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในสถานศึกษาที่เขารวมโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขกับ กสศ.

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการและเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่าย …

ภาพรวมการท างานของระบบ 1. ระบบ e-Claim ใหม่เป็นระบบแบบ web online 2. การเข้าใช้งานระบบ เข้าใช้งานโดยใช้ USER ที่ สปสช. ออกให้ (USER ของเว็บ e-Claim) 3.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมแนวทางการเบิกจ่ายCovid อัพเดต

1) ปรับแนวทางการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 2) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายฯ โควิด-19 เพิ่มเติม ค่าออกซิเจน ค่าป้องกันการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายทางภาษี : ค่ารับรอง ค่าส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่าย…

วิธีแก้ไขค่าใช้จ่ายไม่มีบิลให้เป็น ค่าใช้จ่ายทางภาษี. กรมสรรพากรได้วางระเบียบปฏิบัติ กรณีกิจการต่างๆ ไม่มีเอกสาร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เช็ค!หลักเกณฑ์เบิกจ่าย 'ตรวจคัดกรอง-ค่ารักษาโควิด-19' ฟรี

1.การตรวจด้วยวิธี rt-pcr โดยการทำป้ายหลังโพรงจมูกและลำคอ อัตราเบิกจ่ายค่าตรวจแลปจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,600 บาท ค่าบริหารเหมาจ่าย 600 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม