โฮมเพจ   /  การผลิตเครื่องจักรและอุตสาหกรรมการตัดต่อ

การผลิตเครื่องจักรและอุตสาหกรรมการตัดต่อ

ทำความรู้จักกับเครื่อง EDM ปัจจุบัน ในอุตสาหกรรมผลิต…

ปัจจุบัน ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโลหะหรืออุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์ สำหรับโลหะหรือแม่พิมพ์สำหรับพลาสติก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยเครื่องมื…

Multiedge T90 PRO8 เป็นระบบการกัดเม็ดมีดแบบสัมผัส (Tangential) ที่มีคมตัดรวม 8 คมตัดต่อเม็ดมีด สามารถตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยวัสดุตัด รูปทรง และการเคลือบที่ได้รับการดัดแปลงเป็นพิเศษสำหรับการตัดเฉือนเหล็กกล้า (ISO-P) เหล็กหล่อ (ISO-K) และสเตนเลสสตีล (ISO-M) …

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจาะลึก อุปกรณ์ IoT เชื่อมโรงงานสู่สายการผลิตประสิทธิภาพสูง

อุปกรณ์ IoT พร้อมแพลตฟอร์มจาก DENSO เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ในสายการผลิตได้หลาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์เพื่องานควบคุมอัตโนมัติ และอื่นๆ

Solid State Relay (SSR) / SCR Power Control Module. Solid State Relay (SSR) / SCR Power Control Module คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อการทำงานสำหรับใช้กับงานที่ต้องการความรวดเร็วในการเปิด - ปิด และไม่มีการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับผลิตเครื่องจักร ขนาดใหญ่ | รับกลึงโลหะ ตัดพับเหล็ก …

บริษัท ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบัน ประกอบกิจการ กลึง ไส เชื่อม ขึ้นรูปงานโลหะทุก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การตัดคืออะไร | การตัด | ความรู้เบื้องต้นของการขึ้นรูป

การตัดหมายถึงการตัดชิ้นส่วนออกจากชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือ การขึ้นรูปต้องใช้การเคลื่อนไหว 2 จังหวะ ได้แก่ การตัดและการป้อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์เครื่องจักร

ขั้นตอนกำรใช้สิทธิและประโยชน์ สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อัปเดต "อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล" โอกาส-ปัจจัยเสี่ยง …

รายงานสถานการณ์ โอกาส และปัจจัยเสี่ยง ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (Machine Tools) ที่ได้รับผลกระทบทั้งแง่บวกและแง่ลบจากแนวโน้มโลก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หุ่นยนต์เชื่อมตอบโจทย์โรงงานอุตสาหกรรมได้จริงหรือไม่?

หุ่นยนต์เชื่อมตอบโจทย์ด้านการทำงานอย่างไร. นอกเหนือจากประเด็นเรื่องค่าแรงและการขาดแคลนแรงงานมนุษย์ การใช้หุ่นยนต์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 2563

นอกจากนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Manager Index: PMI) จากภาคอุตสาหกรรมการผลิตจีน ซึ่งจัดทำโดย National Bureau of Statistics of China ยังเปิดเผยว่า ดัชนี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการ Supply Chain ช่วยระบบอุตสาหกรรม…

การจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) เปรียบเสมือนการอัปเกรดระบบทั้งหมดของอุตสาหกรรมการผลิตให้ดียิ่งขึ้น โดยจะส่งผลดี 3 ประการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำความรู้จัก!

การตัดวัสดุและเครื่องจักรในอุตสาหกรรม 4.0 - MICAP Machineries (1986) Machine. ทำความรู้จัก! การตัดวัสดุและเครื่องจักรในอุตสาหกรรม 4.0. 28 มกราคม 2023. าก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Knowledges Archive

บริการทดสอบการตัดชิ้นงาน; บริการวินิจฉัยกระบวนการผลิต; บริการซ่อมตกแต่งลับคมเครื่องมือตัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องจักร ประเภทของเครื่องจักร …

ประกอบขึ้นรูป ผลิต ตัด พับ ดัด ... ใช้งานต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานอุตสาหกรรม การ ... ยืดอายุการใช้งาน ลดความเสี่ยงต่อการชำรุด และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบสายพานลำเลียงสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

สายพานลำเลียงเป็นระบบที่มีสำคัญในอุตสาหกรรมหลายประเภท และมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันหลายประการ โดยมีประโยชน์ในการใช้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

10 หลักการพ้ืนฐาน 3 ประการส าหรับการออกแบบการทดลอง 1) หลกัการทดลองซา้ (Replication) เป็นการทดลองภายใต้เงื่อนไขเดียวกนัมากกวา่ 1 คร้ัง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทความวิจัย เรื่อง อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องน …

บทความวิจัย. เรื่อง. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องน ่งห่มไทย กรณีศึกษาอุ ุตสาหกรรมพิมพ์ผ้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องจักรอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง? รวมประโยชน์เครื่องจักร…

1. ออกแบบได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มีความแม่นยำ เที่ยงตรง เเข็งเเรงทนทาน ใช้วัสดุคุณภาพ. 2. สามารถรองรับชั่วโมงในการทำงานได้เป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมใดบ้างที่จำเป็นต้อง"บำบัดน้ำเสีย"

การ"บำบัดน้ำเสีย" นับว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ และเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่ต้องช่วยกัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาคการผลิตถึงเวลาปรับกลยุทธ์ สู่ Smart Manufacturing …

ภาคการผลิตถึงเวลาปรับกลยุทธ์ สู่ Smart Manufactในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติของอุตสาหกรรมการผลิต …

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมการผลิต

บทความนี้ยังเป็น โครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยการ เพิ่มเติมข้อมูล หมายเหตุ: ขอแนะนำให้จัด หมวดหมู่โครงให้เข้ากับเนื้อหาของบทความ (ดู ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำความรู้จักกับดอกสว่านคาร์ไบด์ที่นิยมใช้ในงานเจาะรู

เป็นดอกสว่านที่มีความแข็งแกร่งและแม่นยำที่สุด โดยมีความคาดเคลื่อนอยู่ที่ไม่เกิน 50 ไม่ครอน และยังสามารถเพิ่มอัตราการป้อน (Feed) ได้ตามจำนวน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เลือก Cutting Tools อย่างไร …

คุณภาพของ Cutting Tools (เครื่องมือตัดเฉือนโลหะ) ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชิ้นงาน ผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ย่อมให้ความสำคัญต่อการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การปรับปรุงระบบการบ …

ระหว่างการผลิตเหลือเฉลี่ย 326 ครั้งต่อเดือน จ านวนงานค้างลดลงเหลือเฉลี่ย 76.25 ชั่วโมงต่อเดือน และ ค่า ... ปัจจุบันอุตสาหกรรม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำศัพท์ที่ใช้ในโรงงาน

Material Requirement Planning (MRP) คือ การวางแผนความต้องการวัสดุ ทั้งส่วนที่โรงงานผลิตเองหรือส่วนที่ซื้อมาจากภายนอก ในส่วนที่ผลิตขึ้นเอง เรา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Sumipol

บริการแต่งลับคมและเคลือบผิวเครื่องมือตัดที่ได้คุณภาพมาตรฐานผู้ผลิต ยืดอายุการใช้งานและช่วยประหยัดต้นทุน.

รายละเอียดเพิ่มเติม

การคํานวณหาเวลามาตรฐานการท ํางานของพน ักงานในโรงงานต …

วางแผนกําลังคน การวางแผนการผลิต และการจ ายค าตอบแทนให กับพนักงานได ขั้นตอนการว ิจัย 1. ศึกษาสภาพท ั่วไปของโรงงานต ัวอย าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

มิซูมิ ศูนย์รวมชิ้นส่วนเครื่องจักรและสินค้าอุตสาหกรรม …

สินค้า MRO จาก แบรนด์มิซูมิ. สินค้า MRO สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุปกรณ์เครื่อง EDM, สเปรย์ทำความสะอาดอเนกประสงค์, แมส,อุปกรณ์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CNC: เครื่องควบคุมเชิงตัวเลข

ลอส หลักการทำงาน ของการควบคุมเชิงตัวเลขหรือเครื่อง CNC ค่อนข้างง่าย เมื่อคุณต้องการตัดเฉือนชิ้นส่วน คุณต้องมีชุด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

3 ข้อ รู้ไว้ก่อนเลือกใช้ CMM สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ในการทำงานจริง จะมีปัจจัย 3 อย่าง ที่คุณควรรู้ ก่อนดำเนินการเลือกใช้ CMM. 1. พิจารณาว่าคุณต้องการวัดอะไรและวัดที่ไหน. ...

รายละเอียดเพิ่มเติม